tisdag 19 september 2017

Workshop i hundraspråklighet

            

Den här veckan har pedagogerna i Kvillinge förskolor samlats i nätverk för att reflektera och arbeta med några av alla hundra uttrycksformer era barn får erfara hos oss.

Pedagogerna fick möta en blomma och lyssna på vad den hade att säga. Dessa tankar samlades ihop och i form av grupparbete fick de med hjälp av orden skapa poesi. Dikterna fick sedan ligga till grund som inspiration för en pappersinstallation.

Att arbeta med hundraspråklighet tänker vi är viktigt för att alla barn ska få  förutsättningar till att bli sitt bästa jag. Alla lär vi och uttrycker oss på olika sätt och vi måste erbjuda barnen möjligheten att få prova många olika språk för att finna sin alldeles unika strategi. 
 
Det råder vattenbrist. Jag känner törst.
Jag är som en vissen blomma, är trött och känner tomhet.
Jag blickar ut över universum, drömmer om en värld som är designad för alla.
I den perfekta världen borde alla känna glädje.
Vad skönt det skulle vara om alla fick ta del av världens fägring, och alla dess färger.


Ta vara på livet!

Berget - VÄRDEGRUNDSARBETE

Vi gör en sk trygghetsvandring i våra lärmiljöer både ute och inne. Barnen får berätta hur de upplever lärmiljöerna utifrån TRYGG, OTRYGG samt var de upplever att vi vuxna befinner oss. 

Berget - Upptäckter kopplat till projektet (vatten, uppsugningsförmåga)

Barnen gör ständigt egna upptäckter som är kopplat till vårt projekt. 

-"Det går fortare att sila torr sand än att sila blöt sand!"
-"Varför tror ni att det är så."
-"Sanden har ju sugit upp vatten och då blir ju sanden större. Då är det svårare för sanden att ta sig 
   igenom hålen. Sanden sitter ihop."
-"Det blir som gegga."

fredag 15 september 2017

Berget

Några barn kommer på att de kan lägga plast i botten av sandgroppen för att få vattnet att stanna kvar.

"Sanden har bättre uppsugningsförmåga än plast."
"Plast kan ju inte suga upp vatten!"

onsdag 13 september 2017

Berget - Vi bygger ett kretslopp

Vi har påbörjat ett kretsloppsbygge. Barnen funderar kring vilken uppgift solen har i ett kretsloppssystem. 

"Jag vet att solen kan torka upp vatten. Då har ju solen uppsugningsförmåga! 


Berget - Gradering av olika materials uppsugningsförmåga

måndag 11 september 2017

Bäcken - Vi bygger en larvstad

Hej! Vår fokusfråga har varit levande under förra veckan där vi har fortsatt att prata om larvens bo. Vi byggde en larvstad i sandlådan och pratade mycket kring vad som finns i larvens bo och det fanns ett härligt samarbete mellan barnen. 

                                        

                                      "Vi gör tunnlar under jorden som larverna kan gå i, vi hjälps åt"

                             

" Vi gör hål med fingret så larverna får tunnlar in, dom kan leksaker därinne, en stol och en padda."

                             

                   "Jag gör ett övergångsställe här till larverna så dom inte blir överkörda av lastbilen"
                              
                            

                                       "Larverna måste ha studsmattor så jag gör det till dom"

                            

 Vi fortsätter att grotta i det här med larvernas bo och fördjupar oss ännu mer,
Fokusfråga för denna vecka blir därför:

                   HUR SER LARVERNAS BO UT OCH HUR SER DET UT INUTI?