fredag 24 november 2017

Ängen- Teknik och matematik


Vi har under de senaste veckorna använt oss av matematik och teknik i våra gemensamma upptäckter på Ängen. Det har varit spännande att se nya former och använda olika tekniker.


   Lång kotte, kort kotte. Stor sten liten sten!
Målar med smal pensel, den är en utmaning men det är härligt.

Det går bra att måla sig om munnen.
Målartröjor är bra att ha när vi gör våra fantastiska upptäckter.torsdag 23 november 2017

Berget - Miljöarbete

Arbetet med Myggnätet fortsätter. 


Barnen får själva rita något som symboliserar något som är farligt. 
"Eld"
"När det kommer gift i vattnet så dör fiskarna."

Berget - Kretsloppet

Barnen har nu kommit fram till att kretsloppet är slutet. Då barnen fortfarande visar stort intresse för sitt kretslopp så kommer arbetet med detta att fortsätta. De har många olika idéer om hur de vill utveckla kretsloppet. 


Berget

Vi fortsätter att undersöka olika materials uppsugningsförmåga för att kunna hitta svaret på vad väggen i köket är gjort av. Här undersöker vi hur kartong reagerar på vatten. Barnen undersöker genom att få känna och att titta.

Barnen får möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga (samtala, diskutera, resonera) och sin metakognitiva förmåga (pröva/ompröva) samt anlysförmåga (reflektera).

"Kartongen får en annan färg. Den blir mörkare."
"Den blir svullen."

Bäcken - Petters hus

Den här veckan fortsätter vi jobba med "Petter och hans fyra getter" Här skapar vi fram Petters hus.
Vi ser ett stort engagemang bland barnen och vi tänker att de sedan ska få dramatisera sagan med det dom har skapat fram.


                             

                         


   

Skogen - Utelek i pölar och lera

Plusgrader = Det går att gräva i sanden!
Bilar är roligt och bjuder enkelt in till matematik. Vi räknar dem och jämför storlekar.
tisdag 21 november 2017

Barnkonventionens dag!

Vi vill tacka er föräldrar, syskon och mor- & farföräldrar som kommit och målat lyktor tillsammans med oss inför Barnkonventionens dag. En mycket trevlig kväll och roligt att så många ville bidra för att uppmärksamma alla barns rätt. Stort Tack!

                                       

                                 

                                   
     Med lite fika efter arbetet med fantastiskt gott bröd från Annelie i köket! 

                                   

    Barnkonventionens dag i Norrköping - Värmekyrkan 19/11 2017